japanfoundation 26 6 2560

     เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ เปิดรับสมัครโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการผู้ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่น NIHONGO Partners รุ่นที่ 6 เพื่อขอรับอาสาสมัครชาวญี่ปุ่นเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียน ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2561- มีนาคม 2562 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 กันยายน 2560 ทั้งนี้ โรงเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/9bqrNm หรือสอบถามข้อมูลได้ที่เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ NIHONGO Partners (นิฮงโกะ พาร์ทเนอร์) เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ 02-261-7500~4

******************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
26 มิถุนายน 2560


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking