การประชุม Second International Congress on Development of Economic Relations in the Field of Health With a Focus on Islamic Countries
**************************

ด้วย องค์กร Organization of Islamic Cooperation – International Business Center (OIC-IBC) ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและแพทยศาสตร์ศึกษาอิหร่าน และบริษัท Metaco-Danac International Holding Company จะจัดการประชุม Second International Congress on Development of Economic Relations in the Field of Health With a Focus on Islamic Countries โดยการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอโอกาสในการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีทางการแพทย์ การศึกษา และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ www.icehconf.com ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รายละเอียดเพิ่มเติม Click..

****************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
16 กุมภาพันธ์ 2560


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking