ด้วย สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) หน่วยงานภายในสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้กำหนดจักงานประชุมวิชาการประจำปี TK Forum 2017 หัวข้อ "Better Library and Learnning Space: Trends and Ideas" ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องกมลทิพย์บอลรูม โรงแรมสุโกศล ถนนศรีอยุธยา

     การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้เข้าใจแนวโน้มนวัตกรรมห้องสมุดและการพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ การสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ และตัวอย่างโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้รับรางวัลระดับโลก โดยหวังว่าผู้ฟังจะเกิดแนวคิดใหม่และเป็นแรงบันดาลใจในการนำไปปรับใช้พัฒนาต่อไป ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์สำรองที่นั่งได้ที่เว็บไซต์ http://tkforum.tkpark.or.th ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2560 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถอ่ายรายละเอียดและกำหนดการได้ ที่นี่

***************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
30 ธันวาคม 2559


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking