สาธารณรัฐอุซเบกิซสถานได้กำหนดจัดการแข่งขันบรรเลงดนตรีพื้นบ้านของสาธารณรัฐอุซเบกิซสถาน The Second International Contest “Voices of Motherland” ระหว่างวันที่ 14-19 พฤศจิกายน 2559 ณ กรุงทัชเคนท์ สาธารณรัฐอุซเบกิซสถาน และขอเชิญชวนนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันบรรเลงดนตรีพื้นบ้านดังกล่าว ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนได้มีการแสดงออกทางความสามารถและความสร้างสรรค์ด้านดนตรี ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสนใจในการฝึกซ้อมและศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องดนตรี พัฒนาทักษะการแสดงของนักดนตรีเยาวชน รวมทั้งเป็นการเผยแพร่และส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม บทเพลงและเครื่องดนตรีของสาธารณรัฐอุซเบกิซสถานอีกด้วย โดยการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นอายุ 12 -15 ปี และ รุ่นอายุ 16 - 19 ปี และสาธารณรัฐอุซเบกิซสถานจะมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศ

    ทั้งนี้ ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยังสาธารณรัฐอุซเบกิซสถาน และจะต้องชำระค่าสมัคร จำนวน 50 เหรียญสหรัฐ กำหนดส่งใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2559 สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ตามเอกสารแนบ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ สถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐอุซเบกิสถานประจำประเทศไทย หมายเลขโทรศัพท์ 0 2675 3995-6 หรือสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2628 5646 ต่อ 117 รายละเอียดเพิ่มเติม Click..

**********************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
22 กันยายน 2559


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking