logo panithand 6 11 2558

     ด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการปณิธานความดีปีมหามงคล สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้จัดโครงการปณิธานความดีปีมหามงคล และได้จัดพิธีเปิดตัวโครงการปณิธานความดีปีมหามงคล เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีพร้อมผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนร่วมงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งการดำเนินโครงการปณิธานความดีปีมหามงคลได้ดำเนินการมาได้ระยะหนึ่งแล้ว

     จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการได้ที่เว็บไซต์โครงการปณิธานความดีปีมหามงคล และติดตามรายละเอียดโครงการอย่างต่อเนื่อง http://www.panithand.com/ และ facebook "ปณิธานความดีปีมหามงคล" https://www.facebook.com/PanithanD/

**********************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
6 พฤศจิกายน 2558


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking