สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการวางแผนการศึกษา (International Institute for Educational Planning: IIEP) ยูเนสโก ได้แจ้งว่า จะจัดฝึกอบรมหลักสูตรออนไลน์ในหัวข้อ “Educational Planning for Safety, Resilience, and Social Cohesion” ระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม – 18 ธันวาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้เข้าร่วมฝึกอบรมในการวางแผนและป้องกันผลกระทบของวิกฤตการณ์ ด้วยการสามารถค้นหาแนวทางอย่างเป็นระบบเพื่อให้หน่วยงานด้านการศึกษาสามารถบูรณาการเรื่องความปลอดภัย ความยืดหยุ่นและการรวมตัวทางสังคมในกระบวนการวางแผนแห่งชาติ ทั้งนี้ ผู้ที่สามารถสมัครเข้ารับการอบรม ได้แก่ เจ้าหน้าที่อาวุโสทั้งประเภทวิชาการและอำนวยการจากกระทรวงศึกษาธิการ และองค์กรด้านการพัฒนาที่เกี่ยวข้องซึ่งปฏิบัติงานด้านองค์กร การวางแผนและการบริหารจัดการศึกษา โดยขอให้จัดส่งเป็นคณะ คณะละ 4-6 คน และผู้สมัครจะต้องเสียค่าลงทะเบียน จำนวน 550 เหรียญสหรัฐ ต่อคน

ผู้สนใจสมัครฝึกอบรมสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ https://app.wizehive.com/appform/login/IIEPOnlineResilience2015 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานการอบรม (Ms. Leonora MacEwen) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หมดเขตรับสมัครทางออนไลน์ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2558

***************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
3 กรกฎาคม 2558


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking