ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ “Connecting ASEAN+”

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติสู่เยาวชน

1 - 11 กรกฎาคม 2558

*********************

Connecting ASEAN Poster 728x1024 12 6 2558

มูลนิธิเพื่อนศิลปะขอเชิญชวนเยาวชนอายุระหว่าง13-20 ปี จำนวน 150 คน เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในโครงการ “Connecting ASEAN+”ในด้านศิลปะการเต้นและการแสดง ระหว่างวันที่ 1 – 11 กรกฎาคม 2558 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษา อาทิ หม่อมดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา มาถ่ายทอดศิลปะทางด้านการฟัง (Art of Listening) และศิลปินจาก Oplas Theatre มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์

วัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาฯ คือ การส่งเสริมให้เกิดการคิดและการสร้างสรรค์ร่วมกันในหมู่เยาวชน รวมทั้ง การแบ่งปันศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อาเซียนมากกว่า 10 ประเทศ ผ่านศิลปการเต้นและการแสดง

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมใบสมัคร กรุณาดาวน์โหลดได้ที่ www.FOTAF.org, หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือโทร (090) 907 2883-4 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 25 มิถุนายน 2558

สนับสนุนโดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, Dance Centre School of Performing Arts and True Visions

ข้อมูลรายละเอียดภาษาอังกฤษ Click..

**************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
12 มิถุนายน 2558


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking