สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานวันโยคะสากล (International Day of Yoga) ครั้งที่ 1 กำหนดจัดขึ้นใน วันที่ 21 มิถุนายน 2558 เวลา 07.00 น. ณ สนามตรงข้ามหอประชุมใหญ่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปทุมวัน
กำหนดการมีดังนี้
06.30 น.    ผู้เข้าร่วมงานรวมตัวบริเวณสนามจัดงานตรงข้ามหอประชุมใหญ่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
07.25 น.    ฯพณฯ พลเอก ธนศักดิ์ ปฏิมากร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ แขกเกียรติยศเดินทางมาบริเวณงาน
07.30 น.    เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน
07.40 น.    แขกเกียรติยศกล่าวสุนทรพจน์
07.45 น.    ผู้เชี่ยวชาญทำการสาธิตโยคะ
07.55 น.    ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านร่วมทำกิจกรรมโยคะ 33 นาที
08.30 น.    จบกิจกรรม

การแต่งกาย : ชุดกีฬา
***ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านจะได้รับแจกเสื้อยืด เสื่อโยคะ อาหารว่าง เครื่องดื่ม นมและน้ำดื่ม***
ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานดังกล่าว โดยขอให้แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมงานไปยังสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2558 เพื่อรวบรวมส่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ต่อไป

****************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
8 มิถุนายน 2558


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking