ข่าวประชาสัมพันธ์งานคอนเนคติ้งอาเซียนพลัส เวริ์คชอประดับนานาชาติสู่เยาวชน
1-10 พฤษภาคม 2558
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

****************************

Art of Listening1 29 4 2558

มูลนิธิเพื่อนศิลปะขอเชิญชวนเยาวชนอายุระหว่าง13-20 ปี จำนวน 150 คนเข้าร่วมการสัมมนา เชิงปฏิบัติการ (Workshop)  FREE ในโครงการ ‘คอนเน็กติ้ง อาเซียน +’ ในด้านศิลปะการเต้นและการแสดง ในระหว่างวันที่1-10 พฤษภาคม 2558 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เวิร์คช้อประดับนานาชาติในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษา อาทิ หม่อมดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา มาถ่ายทอดศิลปะทางด้านการฟัง (Art of Listening) ในวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00 น. พร้อมกันนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้มีโอกาสได้เรียนรู้ศิลปะการเคลื่อนไหวกับศิลปินระดับนานาชาติ เดวิด เพอไรร่า  (David Pereira) อีกด้วย
จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการคิดและการสร้างสรรค์ร่วมกันในหมู่เยาวชน รวมทั้งการแบ่งปันศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อาเซียนมากกว่า 10 ประเทศผ่านศิลปการเต้นและการแสดง

Art of Listening2 29 4 2558

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมใบสมัคร กรุณาดาวน์โหลดได้ที่ www.FOTAF.org , หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือโทร (090) 907 2883-4 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 26 เมษายน 2558


Art of Listening3 29 4 2558

สนับสนุนโดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, Dance Centre School of performing arts and True Visions

*******************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
29 เมษายน 2558


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking