การประกวด Crown Prince CIPTA Award 2015

the crown prince 28-10-2557

สถาบันเทคโนโลยีแห่งบรูไน (Institut Teknologi Brunei – ITB) ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประกวดชิงรางวัล Crown Prince CIPTA Award 2015 ประเภท New Invention & Innovation และประเภท Young Inventor โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนและผู้สนใจ โดยการปลูกฝังค่านิยมด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม และเทคโนโลยีในการประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์จากการนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งผู้ชนะเลิศการประกวดประเภท New Invention & Innovation จะได้รับถ้วยรางวัลและเงินจำนวน 8,000 ดอลลาร์บรูไน (ประมาณ 200,000 บาท) ส่วนประเภท Young Inventor จะได้รับถ้วยรางวัลและเงิน 4,000 ดอลลาร์บรูไน (ประมาณ 100,000 บาท)
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ http://www.itb.edu.bn/cipta/asean_competition ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2557

***ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่แล้วส่งมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..***

1. CIPTA2015_Entry_Form_ASEAN

2. Indemnity_Form_CIPTA2015_ASEAN_Category

 

*************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
28 ตุลาคม 2557


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking