กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดการประกวดภาพยนต์สั้นเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ วัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทย เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ศิลปิน รวมทั้งกลุ่มคนสร้างสรรค์ (Creative class) ตลอดจนนักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ได้สร้างสรรค์ผลงานด้านภาพยนต์เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของไทย ตามรายละเอียดประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง การประกวดภาพยนต์สั้น "วัฒนธรรมสุขสันต์ มหัศจรรย์เมืองไทย เที่ยวได้ตลอดปี"

รายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

******************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
20 ตุลาคม 2557


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking