ด้วยรัฐบาลบังคลาเทศแจ้งว่าได้จัดสรรที่นั่งแก่นักศึกษาต่างชาติในประเทศที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มประเทศ SAARC ประจำปีการศึกษา 2014/2015 จำนวน 67 ที่นั่ง เพื่อศึกษาในวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทย์ศาสตร์ และศัลยกรรม (Bachelor of Medicine and Bachelor of Surger: MBBS) และจำนวน 15 ที่นั่งในวิทยาลัยทันตแพทย์ ระดับปริญญาตรีหลักสูตรทันตศัลยกรรม (Bachelor of Dental Surgery: BDS) โดยผู้เรียนต้องเสียค่าใช้จ่ายด้วยทุนส่วนตัว ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและส่งใบสมัครได้ที่สถานเอกอัครราชทูตบังคลาเทศประจำประเทศไทย หมายเลขโทรศัพท์ 0 2390 5107-8 โทรสาร 0 2390 5106 ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2557

Embassy of the People’s Republic of Bangladesh
47/8 EkamaiSoi 30, Sukhumvit 63, Bangkok 10110
Tel: (66-2) 390 5107-8
FaX (66-2) 390 5106
www.bdembassybangkok.org
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

***********************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
17 ตุลาคม 2557


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking