สำนักงานใหญ่ยูเนสโก ณ กรุงปารีส ได้มีประกาศเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจสมัครตำแหน่ง Coordinator, UN World Water Assessment Programme (WWAP) ระดับ D-1 ประจำ ณ Perugia ประเทศอิตาลี โดยผู้สนใจสามารถสมัครได้โดยตรงที่

Director

Bureau of Human Resources Management (HRM)

UNESCO

7 place de Fontenoy

75352 Paris 07-SP

France

ภายในวันที่ 22 กันยายน 2557 (รายละเอียดเพิ่มเติม) หรือ สามารถสมัครได้โดยตรงผ่านเวปไซต์ https://careers.unesco.org

******************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
30 กรกฎาคม 2557


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking