สำนักงานใหญ่ยูเนสโก ณ กรุงปารีส ได้มีประกาศแจ้งเวียนให้ผู้ที่สนใจสมัครตำแหน่งว่าง 2 ตำแหน่ง  ดังนี้

1. ตำแหน่ง Director (D-2) สถาบัน International Institute for Educational Planning (IIEP) เลขประจำตำแหน่ง IEP 801

    ปฏิบัติงาน ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ดาวน์โหลรายละเอียด pdf-icon

 

2. ตำแหน่ง Director (D-2) UNESCO International Bureau of Education (IBE) เลขประจำตำแหน่ง 1CHED0039IB

    ปฏิบัติงาน ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ดาวน์โหลรายละเอียด pdf-icon

 

ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ https://careers.unesco.org/careersection/2/joblist.ftl หรือจัดส่งใบสมัครไปที่

Chief

Staffing, Benefits and Learning Section (HRM/SBL)

Bureau of Human Resources Management

UNESCO

7 place de Fontenoy

75352 Paris 07-SP

Frace

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2557 ตามเวลาประเทศฝรั่งเศส สำหรับผู้ที่ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันปิดรับสมัคร

------------------

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

24 มีนาคม 2557


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking