กระทรวงศึกษาธิการ ขอประกาศผลการการประกวด 

"สือการสอน อ่าน เขียน และคิดวิเคราะห์" ในงาน "สุดยอดการเรียนภาษาและการคิดวิเคราะห์" 

ในงานสุดยอดการเรียนภาษา และคิดวิเคราะห์ 

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2556  

writing-3-12-2556 

 สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

3 ธันวาคม 2556


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking