กระทรวงศึกษาธิการขอประกาศรายชื่อผู้นำเสนอผลงานการประกวดสื่อการสอน อ่าน เขียน และคิดวิเคราะห์ ในงาน "สุดยอดการเรียนภาษาและคิดวิเคราะห์"วันที่ 30 ตุลาคม 2556 เวลา 13.00- 17.00 น. ตรวจสอบรายชื่อ (ดาวน์โหลด)


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking