กระทรวงศึกษาธิการขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนในโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๓ โดยผู้ที่มีสิทธิสอบสัมภาษณ์สามารถสอบถามสถานที่สอบได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต โดยสอบสัมภาษณ์ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕

(รายละเอียดเพิ่มเติม)

© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking