การประชุม World Summit on Accreditation ครั้งที่ ๑ ที่ประเทศอินเดีย

 

              National Board of Accreditation (NBA) จะจัดการประชุม World Summit on Accreditation (WOSA) ครั้งที่ ๑ ในหัวข้อ “Achieving Excellence through Accreditation”ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ Hotel Ashok กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษา โครงการแลกเปลี่ยน และมาตรฐานการเรียน การสอนระหว่างสถาบันและองค์กรด้านการศึกษาจากทั่วโลก โดยผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม สามารถ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nba-wosa.in และสอบถามข้อมูลได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

-------------------------

 

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking