ประกาศผลการคัดเลือกเยาวชนเพื่อไปร่วมการประชุม

The 2nd International Youth Forum on Historical Reconciliation in East Asia

19 - 23 สิงหาคม 2556 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

 

 

กระทรวงศึกษาธิการ ขอประกาศรายชื่่่อผู้ได้รับการคัดเลือกไปเข้าร่วมประชุม The 2nd International Youth Forum on Historical Reconciliation in East Asia ดังนี่้
 
1. นางสาวพีชนา เลิศฤทธิ์เดชา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
2. นายณฤทธร อรุณสกุล Zhejiang University
 
สำรอง
1. นายศิวกร ธาราวัชรศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
 

 

กระทรวงศึกษาธิการ จะจัดส่งใบสมัครผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไปยัง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ สาธารณรัฐเกาหลี (Korean National Commission for UNESCO - KNCU) ส่วนผู้ที่ได้รับการคัดเลือกสำรองจะได้รับการเสนอชื่อเมื่อบุคคลลำดับที่ 1 หรือ 2 สละสิทธิ์เท่านั้น

 

** ทั้งนี้ KNCU จะติดต่อกลับโดยตรงกับผู้ที่ได้บการคัดเลือก เพื่อเตรียมตัวสำหรับขั้นตอนต่อไปภายในวันที่ 16 ก.ค. 2556
----------------------------------
ดาวน์โหลดประกาศ คลิกที่นี่
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
กระทรวงศึกษาธิการ
12 กรกฎาคม 2556

 


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking