กระทรวงศึกษาธิการ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ

ในที่ชุมชนในงานมหกรรมอาเซียนสัญจร 4 ภูมิภาค และกรุงเทพมหานคร ปี 2556

ASEAN Roadshow

 

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาคกลางและกรุงเทพมหานคร คลิก

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คลิก

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาคใต้ คลิก

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาคเหนือ คลิก

โดย ผู้ผ่านการคัดเลือกทั้งหมดจะเข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ ในวันที่ 28 กันยายน 2556

******************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
10 กันยายน 2556

 


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking