ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปี 2557 (Monbukagakusho : MEXT)

กระทรวงศึกษาธิการขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นประจำปี 2557 (Monbukagakusho: MEXT) 

โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบได้ ที่นี่

ทั้งนี้สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น มีกำหนดสอบสัมภาษณ์ในวันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00 - 16.50 น. ณ สำนักข่าวสารญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย

 

**************************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
31 กรกฎาคม 2556


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking