Loading color scheme

การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ปี 2554 (รอบรองชนะเลิศ)

IMG_0871_250_x_188

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ร่วมกับสมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย)
จัดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ปี 2554 (รอบรองชนะเลิศ)เมื่อวันที่  25 กุมภาพันธ์  2554 เพื่อคัดเลือกนักเรียน และนักศึกษาเป็นผู้แทนไทยไปร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับนานาชาติ ปี 2554 ระหว่างวันที่ 23-27 พฤษภาคม 2554 ณ ประเทศอังกฤษ โดยมีสรุปผลการแข่งขัน ดังนี้ (อ่านต่อ)

ข้อมูล : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ