กระทรวงศึกษาธิการ ขอประกาศรายชื่อผู้ชนะเลิศการแข่งขันภาษาอังกฤษ

ในงานมหกรรมอาเซียนสัญจร 4 ภูมิภาค และกรุงเทพมหานคร ปี 2556

 

ASEAN Roadshow

 

ผู้ชนะเลิศการแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน คลิก

National Public Speaking Competition 

ผู้ชนะเลิศการแข่งขันเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ คลิก

Creative and Essay Writing Contest

ผู้ชนะเลิศการแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ คลิก

Spelling Competition

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
1 ตุลาคม 2556


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking