รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเยาวชน

เพื่อไปเข้าร่วมการประชุม "8th UNESCO Youth Forum"

วันอังคารที่ 3 กันยายน 2556 09.00 - 12.00 น.

ณ ห้องประชุมหม่อมหลวงมานิจ ชุมสาย

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ชั้น 1 อาคาร สพฐ. 5 กระทรวงศึกษาธิการ

 

No.

Name

1

Jeerapong Chalorm (Mr.)

นายจีรพงษ์ ฉลอม

2

Kanteera Khadee (Ms.)

นางสาวกานต์ธีรา ค้าดี

3

Kantheera Tipkanjanarat (Ms.)

นางสาวกานต์ธีรา ทิพย์กาญจนรัตน์

4

Nawit Aunvichit (Mr.)

นายณวิช อุ่นวิจิตร

5

Peechana Lertritdacha (Ms)

นางสาวพีชนา เลิศฤทธิ์เดชา

6

Tipaya Peungcharoenkun (Ms)

นางสาวทิพยา ปึงเจริญกุล


**********************************************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2 สิงหาคม 2556

 


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking