กระทรวงศึกษาธิการ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขัน Spelling Competition

- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 262 คน คลิกที่นี่

- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 313 คน คลิกที่นี่

 

ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขันทุกคนรายงานตัว ณ จุดลงทะเบียนด้านหน้าห้องมงกุฎเพชร ระหว่างเวลา 08.00-

08.45 น. และเข้าร่วมพิธีเปิดมหกรรมอาเซียนสัญจร 4 ภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2

(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ณ ห้องมงกุฎเพชร 1-3 เวลา 09.00 น.

 

กระทรวงศึกษาธิการ ขอชี้แจงกำหนดการแข่งขัน ดังนี้

- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แข่งขันรอบแรก เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องมงกุฎเพชร 1-3

- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น แข่งขัน เวลา 12.00-14.00 น. ณ ห้องมงกุฎเพชร 1-3


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking