เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2556 กระทรวงศึกษาธิการได้จัดโครงการมหกรรมอาเซียนสัญจร 4 ภูมิภาค และได้จัดการแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ ซึ่งในขณะนี้ได้รายชื่อผู้เข้ารอบการแข่งขันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตรวจสอบรายชื่อได้ ที่นี่

**************************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2 สิงหาคม 2556


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking