การประกวดเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ
ชิงโล่ประทานจากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
และรางวัลเงินสด สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและนักศึกษาระดับปริญญาตรี

-----------------------------------------------

โรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา (เอ.ยู.เอ.) ได้แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการประกวดการเขียนเรียงความเป็นภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในหัวข้อ “How can young people contribute towards ASEAN harmony?” เพื่อสร้างความตระหนักรับรู้เกี่ยวกับความสำคัญของเยาวชนไทยในการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งจะเป็นภาษาที่ใช้สื่อสารร่วมกันในอาเซียน พร้อมทั้งชิงโล่ประกาศเกียรติคุณ ประทานจากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาและรางวัลเงินสด

รางวัล แบ่งออกเป็นสองประเภท คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและปริญญาตรี ดังนี้

๑. รางวัลชนะเลิศ จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณประทานจากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พร้อมเงินรางวัลจำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท

๒. รางวัลที่ ๒ จะได้รับโล่จากสถานสอนภาษา เอ.ยู.เอ. พร้อมเงินรางวัลจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท

๓. รางวัลที่ ๓ จะได้รับโล่จากสถานสอนภาษา เอ.ยู.เอ. พร้อมเงินรางวัลจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

ทั้งนี้ นักเรียนและนักศึกษาที่สนใจ สามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดแข่งขันได้ตั้งแต่ระหว่างวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๐ เมษายน ๒๕๕๖ และดูรายละเอียดโครงการทั้งหมดได้ที่ www.auathailand.org หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถานสอนภาษาเอ.ยู.เอ. ชั้น ๒๑ อาคารสำนักงานจัตุรัสจามจุรี โทร. ๐ ๒๖๕๗ ๖๔๑๑-๑๗ หรือที่ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และที่สถานสอนภาษาเอ.ยู.เอ สาขาต่างๆ ทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด

-------------------------------------------------

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking