บังคลาเทศจัดสรรที่นั่งสาขาแพทย์ศาสตร์

รัฐบาลบังคลาเทศประกาศจัดสรรที่นั่งจำนวน ๔๕ ที่นั่ง ในวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์เพื่อศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาแพทย์ศาสตร์และศัลยกรรม และ ๕ ที่นั่งในวิทยาลัยทันตแพทย์ ระดับปริญญาตรีสาขาศัลยกรรมทันต์แพทย์ แก่นักศึกษาจากประเทศที่ไม่ได้อยู่ในประเทศในองค์กรความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียใต้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ โดยใช้ทุนส่วนตัว

ผู้สมัครสามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๓๙๐ ๕๑๐๗-๘ โทรสาร ๐ ๒๓๙๐ ๕๑๐๖
หมดเขตรับสมัครภายใน วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี ๒
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking