Loading color scheme

ความร่วมมือด้านการศึกษาไทยกับอียิปต์

egypt1-4-9-2557

เมื่อ วันที่ 25 สิงหาคม 2557 เวลา 14.00 น. ดร.สุทธศรี  วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการรักษาราชการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้การต้อนรับ นายอับบาส อับเดลลาห์ อับบาส ชูแมน (H.E. Prof. Dr. Abbas Abdellah Abbas Shouman) รองผู้นำสูงสุดทางศาสนาอิสลามแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ และคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยอัล อัซฮัร ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทย

ในการนี้ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวถึงผลสำเร็จของความร่วมมือด้านการศึกษา ระหว่างไทยกับอียิปต์ โดยเฉพาะการดำเนินความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอัล อัซฮัร ซึ่งได้มีส่วนส่งเสริมความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนอาจารย์กับมหาวิทยาลัยหลาย แห่งในจังหวัดภาคใต้ การส่งครูมาฝึกอบรมสอนภาษาอาหรับ การมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนไทยมุสลิมเพื่อไปศึกษาต่อที่ประเทศอียิปต์ เป็นต้น และในโอกาสเดินทางมาเยือนกระทรวงศึกษาธิการในครั้งนี้ได้มีการหารือเกี่ยว กับการจัดตั้งสถาบันภาษาอาหรับที่มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส การส่งเสริมการเรียนทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต การขยายทุนการศึกษา ซึ่งจะเป็นการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอาหรับ และส่งเสริมให้นักเรียนไทยได้มีโอกาสศึกษาต่อในสาขาต่าง ๆ เพิ่มขึ้น

egypt2-4-9-2557

*************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
กระทรวงศึกษาธิการ
4 กันยายน 2557