สำนักเลขาธิการซีมีโอเปิดรับสมัครตำแหน่ง Programme Officer จำนวน 3 ตำแหน่ง ดังนี้

1. Programme Officer I, P-2 Level เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 2 มีนาคม 2555 ( รายละเอียด )

2. Programme Officer II, P-2 Level เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 10 มกราคม 2555 ( รายละเอียด )

3. Programme Officer III, P-2 Level เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 25 มีนาคม 2555 ( รายละเอียด )

 

ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ผ่านหน่วยงานต้นสังกัด ไปยังสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2554


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking