ปี

ที่

หลักสูตร

 

ระยะเวลา

 

จำนวนผู้เข้าร่วม

2553 Environmental Education   11-31 ต.ค.   1
  Research and Development
  20 ก.ย.-10 ต.ค.   1
  3 ICT-Based Science Learning
  16 ก.ค.-5 ส.ค.   1
  4 Earth and Space Science   4-24 มิ.ย.   1
  5 Science Laboratory Management
  21 เม.ย.-10 พ.ค.   -
  6

Science Classroom Supervision

  21 เม.ย.-10 พ.ค.   1
   
       
2552 1 Research and Development   15-26 เม.ย.   1
  2 Science Classroom Supervision   15-26 เม.ย.   1
  3 ICT-Based Science Learning   15-26 เม.ย.   1
  4

Science Classroom Supervision

  15-26 เม.ย.   1
  5 Climate Change : Education Role for Climate Change Adaptation and Mitigation   6-19 ส.ค.   2
  6 Earth and Space Science : Sun-Planetary Interactions   13-26 มิ.ย.   1

© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking