ปี

ที่

หลักสูตร

 

ระยะเวลา

 

จำนวนผู้เข้าร่วม

2553 Joyful Learning   18 ต.ค. - 14พ.ย.   1
  Utilization and Development Of IT-based Mathematics Learning   19 ก.ย.-16 ต.ค.   2
  3 Clinical Supervision   1-28 ก.ค.   1
  4 Heterogeneous Class Instruction   31 พ.ค.-27 มิ.ย.   1
  5 Teacher Made Teaching Aid   3-30 พ.ค.   1
  6 Developing Lesson Study in Mathematics Education   4 เม.ย.-1 พ.ค.   1
  7 Enhancing Mathematics Learning in Primary School Using Realistic Mathematics Education (RME)   28 ก.พ.-27 มี.ค.   1
   
       
2552 1 Developing Lesson Study in Mathematics Education for Mathematics Teacher of Junior Secondary School   5-30 ต.ค.   2
  2 Enhancing Mathematics Learning in Primary School Using Realistic Mathematics Education (RME)   13 ก.ค.-8 ส.ค.   1

© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking