ศูนย์ภูมิภาคซีมีโอด้านพัฒนาครูสอนคณิตศาสตร์
(SEAMEO Regional Centre for Quality Improvement of Teachers and Education Personnel in Mathematics - SEAMEO QITEP Mathematics)


ศูนย์ภูมิภาคซีมีโอด้านพัฒนาครูสอนคณิตศาสตร์จัดตั้งใน พ.ศ. 2552 ที่อินโดนีเซีย พัฒนาการดำเนินการจากศูนย์เพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครูสอนคณิตศาสตร์และบุคลากรด้านการศึกษา (Centre for Development and Empowerment of Mathematics Teacher and Education Personnel: PPPPTK Mathematika) ได้มีพิธีเปิดศูนย์อย่างเป็นทางการในวันที่ 13 กรกฎาคม 2552 โดยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานสภาซีเมค ให้บริการด้านการอบรมคณิตศาสตร์แก่ครูสอนคณิตศาสตร์ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้กับการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ รวมทั้งปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนด้านคณิตศาสตร์ ศูนย์ PPPPTK Matematika มีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้คำปรึกษาด้านเทคนิคสำหรับครูและนักเรียน

ภารกิจ
1. เสริมสร้างศักยภาพการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์
2. จัดทำมโนทัศน์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรทางการศึกษาในวิชาคณิตศาสตร์
3. เพิ่มและขยายการอบรมระดับพื้นฐานและระดับกลางอย่างสอดคล้องกับความต้องการของภูมิภาค
4. พัฒนาสื่อการเรียนรู้และรูปแบบการสอนเพื่อสร้างบรรยากาศการสอนคณิตศาสตร์อย่างสนุกสนาน
5. ดำเนินการศึกษาและพัฒนาเทคนิคและสื่อการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์
6. เสริมสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาระดับชาติและนานาชาติเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ บุคคลากรด้านคณิตศาสตร์
7. พัฒนาทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณของทรัพยากรด้านการศึกษา
8. พัฒนาการใช้ ICT เพื่อช่วยเป็นสื่อการสอนคณิตศาสตร์ให้มากที่สุด

ที่อยู่ติดต่อ
SEAMEO Regional Centre for Quality Improvement of Teachers and
Education Personnel in Mathematics
Jalan Kaliurang Km 6 Sambisari
Condongcatur, Depok
Sleman, Yogyakarta 55283
INDONESIA
Tel No: +62 (274) 881 717 Fax No: +62 (274) 885 752
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Website: www.qitepinmath.org


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking