การจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่ไร้ที่อยู่และไม่มีสัญชาติ ประเทศอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพหลัก

ความคืบหน้าของโครงการ

 อินโดนีเซียได้รายงานโครงการและกรณีศึกษาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่ไร้ที่อยู่และไม่มีสัญชาติ ในประเทศอินโดนีเซีย ประกอบด้วย การจัดการศึกษาพิเศษในระดับประถมศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา Open-Junior, One-roof School และการจัดการศึกษาสำหรับเด็กไม่มีสัญชาติ


© 2020 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking