โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ประเทศมาเลเซีย เป็นเจ้าภาพหลัก

ความคืบหน้าของโครงการ
ประเทศมาเลเซียจะจัดการสัมมนาระดับภูมิภาคเพื่อกำหนดนโยบายในการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้บกพร่องทางร่างกาย การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเด็กพิการในวัยเรียน การจัดโครงการอบรมระดับภูมิภาคเกี่ยวกับการส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้พิการและผู้มีความสามารถพิเศษและแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดี ในเดือนตุลาคม 2553 ที่ Genting Highlands มาเลเซีย การสัมมนาฯ จะประกอบด้วยการเสนอรายงานประเทศเกี่ยวกับการจัดการศึกษาดังกล่าว การวิเคราะห์เกี่ยวกับทักษะด้านอาชีพและโอกาสการทำงานในภูมิภาค การพัฒนาโครงการความร่วมมือระหว่างองค์การซีมีโอและประเทศสมาชิก และการจัดทำข้อมติระดับภูมิภาคเพื่อสร้าง inclusive society และการขจัดอุปสรรคสภาพแวดล้อมด้านการศึกษา


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking