ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ

Mr. Natthaphon Thipsuwan

 


นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติย่อ (ไทย/ENG)


   

khunying Kalaya Sophonpanich

 

คุณหญิง กัลยา โสภณพนิช
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติย่อ (ไทย/ENG)

   
Mrs. Kanokwan Wilawan  

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติย่อ (ไทย/ENG)

 

   

 

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

prasert boonrueng 13 10 2559  

นายประเสริฐ  บุญเรือง

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติย่อ (ไทย/อังกฤษ)

 

โทรศัพท์ : 02 628 6340

โทรสาร : 02 280 2858

E-mail:

 
   
     
duriya amatavivat  

นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติย่อ (ไทย/อังกฤษ)

 

โทรศัพท์: 02 628 6146 02 280 2912

โทรสาร: 02 280 2941

E-mail:

 
   
     

60 rakkana 1 11 2562

 

นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติย่อ (ไทย/อังกฤษ)

 

โทรศัพท์: 02 6285 612

โทรสาร: 02 2813 490

E-mail:

 
   
     

Theerapong 1 11 2562

 

นายธีรพงษ์ สารแสน

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติย่อ (ไทย/อังกฤษ)

 

โทรศัพท์: 02 6286 151

โทรสาร: 02-2820068

E-mail:

 
   
     

© 2020 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking