ระบบรายงาน / E-Office
วันที่
- ระบบลา สป. 11 ก.ค. 2561
- ระบบบริหารสำนักงานอัตโนมัติ(สลิปเงินเดือน) 11 ก.ค. 2561
- ระบบใช้รถ สป.  11 ก.ค. 2561
- ระบบการจองห้องประชุม 11 ก.ค. 2561
   

 

    ระบบรายงานผลการดำเนินงาน (เฉพาะสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.)         
  วันที่
- บันทึกข้อมูลสรุปสาระสำคัญการบันทึกลงนาม MOU ของกระทรวงศึกษาธิการ                    5 ก.ค. 2561                
- รายงานผลการเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ 5 ก.ค. 2561
- แจ้งซ่อม/ขอรับบริการ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ 5 ก.ค. 2561
- ขอเผยแพร่ข้อมูลสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ 5 ก.ค. 2561

 

หมายเหตุ***  การใช้ระบบรายงานผลต้องมีการ Log in อีเมล์ Gmail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking