Increase font sizeDefault font sizeDecrease font size   feed-image RSS   
   
ค้นหาจาก เว็บของสำนักฯ Google :    
  Advance Search  
      21 May 2018    
 
การประชุมคณะกรรมการบริหารยูเนสโกครั้งที่ ๑๙๐ ณ ประเทศฝรั่งเศส
ศาสตราจารย์ ดร สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารของยูเนสโก ครั้งที่ ๑๙๐ ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวถึงความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับองค์การยูเนสโก โดยเฉพาะการดำเนินคว... อ่านต่อ..
ด้วยรักและผูกพันท่านจุไรรัตน์ แสงบุญนำ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ครอบครัวสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. เข้าพบท่านจุไรรัตน์ แสงบุญนำ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการสภาการศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักด้านนโยบาย แผน มาตรฐานการศึกษา การวิจัย และประเมินผลการศึกษาของประเทศไทย    ข้อมูล: สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. อ่านต่อ..
ขอแสดงความยินดีกับ คนดี ศักดิ์ศรีแห่ง สป. ประจำปี ๒๕๕๕ ของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
ขอแสดงความยินดีกับ คนดี ศักดิ์ศรีแห่ง สป. ประจำปี ๒๕๕๕ ของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ นางขนิษฐา ห้านิรัติศัยวัน/เดือน/ปีเกิด : ๑๔ สิงหาคม ๒๕๐๒วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท บริหารรัฐ (การวางแผนทรัพยากรมนุษย์)สถาบันการศึกษา : The Pennsylvania State University สหรัฐอเมริกาเริ่มรับราชการครั้งแรกเมื่อวั... อ่านต่อ..
ความร่วมมือกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ศาสตราจารย์ สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ และได้เข้าหารือกับ ดร.คำพัน วิพาวัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาของ สปป. ลาว สำหรับการเดินทางเยือนครั้งน... อ่านต่อ..
การเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อปวงชนผ่านศูนย์การเรียนชุมชน
เมื่อวันพุธที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนำ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฝ่ายการต่างประเทศ) ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยศูนย์การเรียนชุมชน เรื... อ่านต่อ..
สรุปการหารือระหว่างผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกกับนายกรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ทำเนียบรัฐบาล H.E. Madame Irina Bokova ผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกได้เข้าเยี่ยมคารวะนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสที่ได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชียและแปซิฟิกด้าน ICT ในการพัฒนาการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๕... อ่านต่อ..
การเดินทางมาเยือนประเทศไทยของผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโก
H.E. Madame Irina Bokova ผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกได้เดินทางมาเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕ และได้ร่วมเดินทางไปร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจคือการเยี่ยมชมโบราณสถานอุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  พิธีเปิดงานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือของยูเนสโก และพิธีเปิดการประชุมร... อ่านต่อ..
โครงการสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐานและอ่านสารสันติภาพเนื่องในวันสันติภาพสากล ๒๕๕๕
โครงการสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐานและอ่านสารสันติภาพเนื่องในวันสันติภาพสากล ๒๕๕๕ "หนึ่งนาที หนึ่งล้านคน ล้านดวงใจ สานสันติภาพ" วันที่ 21 กันยายน อันเป็นวันสันติภาพสากล และในปี 2555 นี้ ดร. สมบัติ สุวรรณพิทักษ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ไปเป็นประธานและอ่านสารสันติภาพของ ฯพณฯ... อ่านต่อ..
การหารือด้านกระทรวงการค้าระหว่างประเทศและรัฐมนตรีกิจการเอเชีย - แปซิฟิกแคนาดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าระหว่างประเทศและรัฐมนตรีกิจการเอเชีย - แปซิฟิกแคนาดา เข้าเยี่ยมคารวะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ           เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องรับรองจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ Honorable Edward Fast รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าระหว่างประเทศและรัฐมนตรีกิ... อ่านต่อ..
ความร่วมมือกับประเทศนิวซีแลนด์
เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยคนใหม่ เข้าเยี่ยมคารวะปลัดกระทรวงศึกษาธิการ                          เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา๑๐.๐๐ น. ณ ห้องรับรองจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ ฯพณฯ นายโทนี ลินซ์ (H.E. Mr. Tony Lynch) เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยคนใหม่ ได้เดินทางมาเข้าเยี่ยมคารวะน... อ่านต่อ..
การประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้งที่ ๗ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้งที่ ๗ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ ๓ – ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ เมืองยอร์กยาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย โดยสรุปสาระการประชุม ดังนี้ อ่านต่อข้อมูล: กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี ๒ อ่านต่อ..
ค่ายเยาวชนไทย - สิงคโปร์ครั้งที่ 9
กระทรวงศึกษาธิการได้เป็นเจ้าภาพจัดค่ายเยาวชนไทย – สิงคโปร์ ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 18 – 21 มิถุนายน 2555 ณ ศูนย์ฝึกอบรมโรงเรียนนาคประสิทธิ์ จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนไทย – สิงคโปร์ ได้พบปะและร่วมทำกิจกรรมด้านวิชาการ นันทนาการ และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เพื่อเสริมสร้าง... อ่านต่อ..

ดูทั้งหมด: ข่าวความเคลื่อนไหว

 

odos
สำหรับเว็บมาสเตอร์


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

mod_vvisit_counterวันนี้149
mod_vvisit_counterเมื่อวาน205
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้149
mod_vvisit_counterเดือนนี้10053
mod_vvisit_counterสถิติทั้งหมด1587372

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 1926298
เรามี 59 บุคคลทั่วไป ออนไลน์cappadocia , cappadocia tours , cappadocia hotels ,Turkish Heritage Travel
backlink, hacklink, backlink ekleme ,hacker,turk hacker,pr artırma , pagerank yukseltme
escort, escort bayan, escort bayan istanbul, escort bayan ankara