Increase font sizeDefault font sizeDecrease font size     
   
ค้นหาจาก เว็บของสำนักฯ Google :    
  Advance Search  
      05 Jul 2015    
ประกาศ :
 

อาเซียน-สิ่งตีพิมพ์ที่เกี่ยวข้อง

อีเมล พิมพ์ PDFASEAN-research-2013 รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการการพัฒนาบุคลากรและผลิตภาพบุคลากร เพื่อรองรับการเปิดเสรีอาเซียน
เริ่มการวิจัยตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2554 โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เสนอต่อสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เนื้อหาแบ่งออกเป็น 10 บท ที่ครอบคลุมการศึกษาวิจัย 6 ระดับการศึกษา คือ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา การศึกษาผู้ใหญ่ มีวัตถุประสงค์หลัก 4 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาแนวทางการเตรียมความพร้อมการเปิดเสรีภาคบริการด้านการศึกษาของไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนทุกระดับ 2) เพื่อศึกษาลักษณะและขอบเขตการเปิดเสรีภาคบริการด้านการศึกษาของไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน กรอบความตกลงการค้าบริการของอาเซียน (AFAS)ในบริการทุกรูปแบบ (Mode of Supply) 3) เพื่อศึกษาวิเคราะห์โอกาส อุปสรรค จุดอ่อน จุดแข็ง ข้อดี ข้อเสียและผลกระทบจากการเปิดเสรีภาคบริการ ภายใต้กรอบความตกลงการค้าบริการของอาเซียน และ 4) เพื่อศึกษาระดับและขอบเขตการเปิดเสรีภาคบริการ สาขาบริการการศึกษาที่เหมาะสมกับประเทศไทย และแนวทางการพัฒนาการศึกษารองรับการเปิดเสรีภาคบริการด้านการศึกษาทั้ง การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร และรูปแบบการจัดการศึกษา พร้อมข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อกระทรวงศึกษาธิการสามารถนาไปเป็นแนวทางในการกา หนดเป็นนโยบายในการจัดการศึกษาเพื่อรองรับการเปิดเสรีการค้าและบริการในกรอบอาเซียน
   
aseancharter ASEAN Charter
เป็นหนังสือที่จัดทำขึ้นโดยสำนักเลขาธิการอาเซียน ว่าด้วยเรื่องกฏบัตรของอาเซียน (ภาษาอังกฤษ)
   
RoadmapASEANCommunity Roadmap for an ASEAN Community 2009-2015
เป็นหนังสือที่จัดทำขึ้นโดยสำนักเลขาธิการอาเซียน
   
ASEAN_Statistics_Leaflet_Selected_Key_Indicators_2011 ASEAN Statistical Leaflet : Selected Key Indicator 2011
เป็นหนังสือที่จัดทำขึ้นโดยสำนักเลขาธิการอาเซียน รวบรวมสถิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน
   
cover-aseaned การศึกษา : รากฐานประชาคมอาเซียน
เป็นหนังสือที่จัดพิมพ์ขึ้นแบบ ๒ ภาษา คือ มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเผยแำพร่ข้อมูลความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาเซียน ความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษา
   
ed-asean-community การศึกษา : การสร้างประชาคมอาเซียน 2558
The Role of Education in Building an ASEAN Community
เป็นหนังสือที่จัดพิมพ์ขึ้นโดยสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับ ๒ ภาษา เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียน และกลไกด้านการศึกษาที่จะช่วยขับเคลื่อนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘
   
we_are_asean_250_x_333 ฉันและเธอเราคืออาเซียน
เป็นหนังสือแนะนำอาเซียนที่จัดพิมพ์โดยสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการศึกษาสู่้ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ผ่านภาษาไทยที่เข้าใจง่าย รูปภาพตัวการ์ตูนที่น่ารัก สามารถอ่านได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่
   
ASEANBook250_x_333 หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งประชาคม : การศึกษาเพื่ออาเซียน
หนังสือว่าด้วยการศึกษากับอาเซียน ที่จัดพิมพ์โดยสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสึกษาธิการ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียนตั้งแต่การก่อตั้งอาเซียน กฎบัตรอาเซียน ประชาคมอาเซียน แผนงานจัดตั้งประชาคมสังคม และวัฒนธรรมอาเซียน การประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน แผน ๕ ปี ด้านการศึกษาของอาเซียน และการดำเนินงานด้านการศึกษาของอาเซียนของประเทศไทย ฯลฯ
   
  นอกจากนี้ยังมีหนังสือที่น่าสนใจที่ผลิตโดยสำนักเลขาธิการอาเซียน ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.aseansec.org/2440.htm
 
 

สำหรับเว็บมาสเตอร์


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

mod_vvisit_counterวันนี้842
mod_vvisit_counterเมื่อวาน1726
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้13359
mod_vvisit_counterเดือนนี้7783
mod_vvisit_counterสถิติทั้งหมด1887816

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 4671603
เรามี 126 บุคคลทั่วไป ออนไลน์cappadocia , cappadocia tours , cappadocia hotels ,Turkish Heritage Travel
backlink, hacklink, backlink ekleme ,hacker,turk hacker,pr artırma , pagerank yukseltme
escort, escort bayan, escort bayan istanbul, escort bayan ankara