Increase font sizeDefault font sizeDecrease font size     
   
ค้นหาจาก เว็บของสำนักฯ Google :    
  Advance Search  
      30 Jul 2015    
ประกาศ :
 

กิจกรรมด้านวัฒนธรรม

อีเมล พิมพ์ PDF

มรดกโลกและอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลก

 
    เมื่อ ปี พ.ศ. 2530 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคีในอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้ม ครองมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลก และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 เป็นต้นมา ประเทศไทยได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลางของคณะกรรมการมรดกโลกและ คณะกรรมการมรดกโลกเป็นประจำทุกปี เพื่อรับทราบแนวทางและมาตรการต่างๆ ในการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งมรดกในระบบสากลและนำมาเป็นแนวทางการดำเนินงานใน ประเทศ และประเทศไทยยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในคณะกรรมการมรดกโลกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 โดยจะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 6 ปี ในปี 2533 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครอง มรดกโลกขึ้น โดยมี ศ.ดร.อดุล วิเชียรเจริญ เป็นประธาน สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมเป็นฝ่ายเลขานุการ เพื่อทำหน้าที่ดำเนินงานให้เป็นไปตามข้อผูกพันของอนุสัญญาดังกล่าว อาทิเช่น การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการมรดกโลก การเสาะแสวงหาแหล่งมาดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่มีคุณค่าความสำคัญเพื่อ เสนอให้พิจารณาประกาศเป็นมรดกโลกและการให้ความคุ้มครอง/สงวนรักษา ส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติให้คงอยู่แก่คนรุ่นต่อๆ ไป เป็นต้น นอกจานั้นคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกยังมีหน้าที่ใน การประสานงานาและสอดส่องดูแลให้มีการดำเนินงานตามแผนการจัดการของแผ่ล่งมรดก โลกอีกด้วยและเป็นผู้เข้าร่วมเป็นภาคีในอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกทาง วัฒนธรรมและธรรมชาติของโลก

ในปี พ.ศ. 2534 คณะกรรมการมรดกโลกได้พิจารณารับรองแหล่งมรดกของไทยตามเกณฑ์ดังนี้

  1. อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – กำแพงเพชร เนื่องจากมีลักษณะงานทางสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นนับเป็นตัวแทนของศิลปกรรมสยามยุคแรก และเป็นต้นกำเนิดของการสร้างประเทศ
  2. อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เนื่องจากเป็นแหล่งรวมศิลปกรรมอันทรงคุณค่า เป็นตัวแทนแสดงถึงความสามารถในการสร้างสรรค์งานศิลปะ และแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการที่ต่อเนื่อทางสถาปัตยกรรมไทย
  3. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง-ทุ่งใหญ่นเรศวร เนื่องจากเป็นผืนป่าอนุรักษ์เนื้อที่ขนาดใหญ่ที่มีความต่อเนื่อง มีคุณค่าและความสำคัญทางชีววิทยาและนิเวศวิทยา มีลักษณะพิเศษเฉพาะตัวที่เป็นเอกลักษณ์ และเป็นแหล่งพักอาศัยของสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเป็นจำนวนมาก
  4. แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง ได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกปี 2535 เนื่องจากเป็นแหล่งที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมของมวลมนุษยชาติที่สะสมสืบต่อมาเป็นระยะเวลายาวนาน และเป็นแหล่งที่มีโบราณวัตถุอันแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมอันเก่าแก่ได้อย่างชัดเจนและสมบูรณ์ รวมทั้งเป็นแหล่งวัฒนธรรม สังคมและวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีมากกว่า 5,000 ปี ซึ่งปรากฎกระจายอยู่ทั่วไปในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

    การเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมและ ธรรมชาติของโลกนั้นนับเป็นก้าวสำคัญของประเทศไทยที่แสดงถึงการให้ความสำคัญ ต่อแหล่งมรดกไทยอย่างจริงจังโดยมีการดำเนินงานตามขั้นตอนในระดับนานาชาติ นับเป็นเกียรติศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจของคนทั้งประเทศที่มรดกของไทยได้ รับการประกาศเป็นมรดกโลก อันก่อให้เกิดความตะหนักถึงความสำคัญ รวมทั้งเกิดความหวงแหนและตื่นตัวในการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกของไทยเหล่านี้ และเมื่อมีความต้องการการสนับสนุนด้านวิชาการหรือการเงินเพื่อบูรณ ฟื้นฟู รักษาสภาพแวดล้อมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว หรือในกรณีฉุกเฉินก็สามารถขอรับการสนับสนุนได้ นอกจากนี้ยังเกิดประโยชน์ด้านเศรษฐกิจอันเนื่อมาจากการส่งเสริมการท่อง เที่ยวที่ยั่งยืนในแหล่งมรดกโลกดังกล่าวอีกด้วย

 
 

สำหรับเว็บมาสเตอร์


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

mod_vvisit_counterวันนี้275
mod_vvisit_counterเมื่อวาน1330
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้4812
mod_vvisit_counterเดือนนี้48885
mod_vvisit_counterสถิติทั้งหมด1928918

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 4743370
เรามี 33 บุคคลทั่วไป ออนไลน์cappadocia , cappadocia tours , cappadocia hotels ,Turkish Heritage Travel
backlink, hacklink, backlink ekleme ,hacker,turk hacker,pr artırma , pagerank yukseltme
escort, escort bayan, escort bayan istanbul, escort bayan ankara