Increase font sizeDefault font sizeDecrease font size   feed-image RSS   
   
ค้นหาจาก เว็บของสำนักฯ Google :    
  Advance Search  
      02 Sep 2015    
ประกาศ :
 
การลงนามความร่วมมือด้านอาชีวศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน

 กระทรวงศึกษาธิการไทยและจีนร่วมกันลงนามความร่วมมือด้านอาชีวศึกษา  ในโอกาสที่นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 11 – 13 ตุลาคม 2556  รัฐบาลไทยได้จัดพิธีการต้อนรับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะบริเวณสนามหญ...

อ่านต่อ..
การมอบทุนวิจัยเพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์ ปี 2556

สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ สหประชาชาติ กระทรวงศึกษาธิการร่วมมือกับบริษัท ลอรีอัล ประเทศไทย จัดโครงการมอบทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” ปี 2556 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2556 เวลา 19.00 น. นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และประธานคณะก...

อ่านต่อ..
การหารือด้านการศึกษากับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรู

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหารือความร่วมมือกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรู เมื่อวันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2556 เวลา 09.30 น. ณ ห้องศาลาทิพย์ โรงแรมแชงกรีลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายจาตุรนต์ ฉายแสง) เข้าร่วมการหารือความร่วมมือด้านการศึกษากับ นายโอยันตา อุมาลา ตัสโซ (Mr. Ollanta Humala Tas...

อ่านต่อ..
การหารือร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ

สรุปการเยี่ยมคารวะของผู้อำนวยการสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ   Dr. Gwang-Jo Kim ผู้อำนวยการสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2556 เวลา 14.30 น. ณ ห้องรับรองจันทรเกษ...

อ่านต่อ..
การหารือด้านการศึกษากับหัวหน้าคณะรัฐมนตรีเขตบริหารพิเศษฮ่องกง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหารือกับหัวหน้าคณะรัฐมนตรี เขตบริหารพิเศษฮ่องกง                        Mrs. Carrie Lam หัวหน้าคณะรัฐมนตรี คนที่ 2 (Chief Secretary (CS) for Administration) ของเข...

อ่านต่อ..
สรุปผลการประชุมระดับนโยบายในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกเรื่องการศึกษาและการดูแลเด็กปฐมวัย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมเชิงนโยบายด้านการศึกษาและการดูแลเด็กปฐมวัยในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก  และศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา ณ สาธารณรัฐเกาหลี นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมระดับน...

อ่านต่อ..
ความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับสาธารณรัฐประชาชนจีน

สรุปสาระสำคัญการเข้าร่วมงาน "China-ASEAN Vocational Education EXhibition and Forum" ประจำปี 2556 ของ นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน 2556 ณ นครหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน      งาน "China-ASEAN Vocatio...

อ่านต่อ..
2013 China-ASEAN Vocational Education Exhibition and Forum

นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางไปร่วมงาน “2013 China-ASEAN Vocational Education Exhibition and Forum” ระหว่างวันที่ 2 – 4 กันยายน 2556 ณ นครหนานหนิง มณฑลกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน             ...

อ่านต่อ..
การหารือด้านการศึกษากับเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น

เมื่อวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2556 เวลา 09.30 น. ณ ห้องรับรองจันทรเกษม ชั้น 1 อาคารราชวัลลภนายชิเกะกะซุ ซะโตะ (H.E. Mr. Shigekazu Sato) เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกร...

อ่านต่อ..
การหารือด้านการศึกษากับเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2556 เวลา 13.00 น ณ ห้องรับรองจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ นางคริสตี้ แอนน์ เคนนี่  (H.E. Mrs.Kristie Kenney) เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยได้เข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแสดงความยินดีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่  ในโอกาสนี้ได้หารือคว...

อ่านต่อ..
การหารือด้านการศึกษากับเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00 น. ณ ห้องรับรองจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ นายเจมส์ ไวส์ (H.E. Mr. James Wise) เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ โดยได้กล่าวว่าไทยและออสเตรเลียได...

อ่านต่อ..
การหารือด้านการศึกษากับเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักร

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556 ณ ห้องรับรองจันทรเกษม นายมาร์ก แอนดรูว์ เจฟฟรีย์ เคนต์ (H.E. Mr. Mark Andrew Geoffrey Kent) เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทยได้เข้าเยี่ยมคารวะและแสดงความยินดีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในโอกาสรับตำแหน่งใหม่   ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรปร...

อ่านต่อ..

ดูทั้งหมด: ข่าวความเคลื่อนไหว

 
 
หนังสือใหม่ปี 2556

  สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ขอเสนอตัวอย่างหนังสือใหม่ที่น่าสนใจทั้งหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่มีบริการอยู่ในห้องสมุด ทั้งนี้สามารถเข้ามาใช้บริการอ่านและยืมได้ที่ห้องสมุดและศูนย์เอกสารนานาชาติ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น ...

อ่านต่อ..
หนังสือ/สิ่งพิมพ์เก่า

แนะนำหนังสือและสิ่งพิมพ์เก่าที่น่าสนใจ ผลิตขึ้นโดย สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  สามารถดาวน์โหลด หรือยืมได้ที่ห้องสมุดและศูนย์เอกสารนานาชาติ อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 3 เช่น       จันทร์เกษมฉบับพิเศษ...

อ่านต่อ..

ดูทั้งหมด: สิ่งตีพิมพ์ E-BIC Library

 

สำหรับเว็บมาสเตอร์


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

mod_vvisit_counterวันนี้958
mod_vvisit_counterเมื่อวาน2548
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้5843
mod_vvisit_counterเดือนนี้3506
mod_vvisit_counterสถิติทั้งหมด1993230

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 4846241
เรามี 124 บุคคลทั่วไป ออนไลน์cappadocia , cappadocia tours , cappadocia hotels ,Turkish Heritage Travel
backlink, hacklink, backlink ekleme ,hacker,turk hacker,pr artırma , pagerank yukseltme
escort, escort bayan, escort bayan istanbul, escort bayan ankara