สิ่งตีพิมพ์ แนะนำหนังสือใหม่/เอกสารแปลผลิตใหม่

Towards learning society 250 x 333

Towards a Learning and Sharing Society in Thailand

สื่อ สิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษแนะนำกระทรวงศึกษาธิการ และระบบการศึกษาไทยฉบับปี 2555 

จัดพิมพ์โดย สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

 
 

 


 

 
intro-ed08.jpg

Towards a Learning and Sharing Society in Thailand

สื่อ สิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษแนะนำกระทรวงศึกษาธิการ และระบบการศึกษาไทยฉบับปี 2554

จัดพิมพ์โดย สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

 
 
 
ed-system

Towards a Learning and Sharing Society in Thailand 2010 (2553) 

 

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

 
 
 
 21stcentury-skills

Towards a Learning and Sharing Society in Thailand 2010 (2553)

Developing 21st Century Skills

 

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

 
 
 
icts

Towards a Learning and Sharing Society in Thailand 2010 (2553)

 

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

 
 
 
language-com-skills

Towards a Learning and Sharing Society in Thailand 2010 (2553)

Developing Language and Communication Skills

 

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

 
 
 
learning

Towards a Learning and Sharing Society in Thailand 2010 (2553)

Promoting Learning Beyond the Classroom

 

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

 
 
 
professional

Towards a Learning and Sharing Society in Thailand 2010 (2553)

Supporting Professional Development

 

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

 
  
 

แนะนำหนังสือ/สิ่งพิมพ์