กลุ่มทวีปออสเตรเลีย/โอเชียเนีย (Australia/Oceania)

 

 

Austraria เครือรัฐออสเตรเลีย
Commonwealth of Australia

1. ข้อมูลทั่วไป

2. ระบบการศึกษา

3. ความร่วมมือด้านการศึกษา

   
New Zealand flagนิวซีแลนด์
New Zealand

1. ข้อมูลทั่วไป

2. ระบบการศึกษา

3. ความร่วมมือด้านการศึกษา
   
Cook Islandหมู่เกาะคุก
Cook Islands 

1. ข้อมูลทั่วไป

2. ระบบการศึกษา

3. ความร่วมมือด้านการศึกษา

   
Fijiสาธารณรัฐหมู่เกาะฟิจิ
Republic of the Fiji Islands

1. ข้อมูลทั่วไป

2. ระบบการศึกษา

3. ความร่วมมือด้านการศึกษา

   
kiribati-flagสาธารณรัฐคิริบาส
Republic of Kiribati

1. ข้อมูลทั่วไป

2. ระบบการศึกษา

3. ความร่วมมือด้านการศึกษา

   
marshall islands-flagสาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชลล์
Republic of the Marshall Islands

1. ข้อมูลทั่วไป

2. ระบบการศึกษา

3. ความร่วมมือด้านการศึกษา

   
micronesia-flagสหพันธรัฐไมโครนีเซีย
Federated States of Micronesia

1. ข้อมูลทั่วไป

2. ระบบการศึกษา

3. ความร่วมมือด้านการศึกษา

 

   
Nauru flagสาธารณรัฐนาอูรู
Republic of Nauru

1. ข้อมูลทั่วไป

2. ระบบการศึกษา

3. ความร่วมมือด้านการศึกษา

 

   
Palau flagสาธารณรัฐปาเลา
Republic of Palau

1. ข้อมูลทั่วไป

2. ระบบการศึกษา

3. ความร่วมมือด้านการศึกษา

   
Papua New Guinea flagปาปัวนิวกีนี
Independent State of Papua New Guinea

1. ข้อมูลทั่วไป

2. ระบบการศึกษา

3. ความร่วมมือด้านการศึกษา

   
samoa flagรัฐเอกราชซามัว
Independent State of Samoa

1. ข้อมูลทั่วไป

2. ระบบการศึกษา

3. ความร่วมมือด้านการศึกษา

   
Solomon Islands flagหมู่เกาะโซโลมอน
Solomon Islands

1. ข้อมูลทั่วไป

2. ระบบการศึกษา

3. ความร่วมมือด้านการศึกษา

   
tonga flagราชอาณาจักรตองกา
Kingdom of Tonga

1. ข้อมูลทั่วไป

2. ระบบการศึกษา

3. ความร่วมมือด้านการศึกษา

   
Tuvalu flagตูวาลู
Tuvalu

1. ข้อมูลทั่วไป

2. ระบบการศึกษา

3. ความร่วมมือด้านการศึกษา

   
Vanuatu-flagสาธารณรัฐวานูอาตู
Republic of Vanuatu

1. ข้อมูลทั่วไป

2. ระบบการศึกษา

3. ความร่วมมือด้านการศึกษา