กลุ่มยุโรป (Europe)

 

 

United Kingdom flagสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

1. ข้อมูลทั่วไป

2. ระบบการศึกษา

3. ความร่วมมือด้านการศึกษา

3.1 อังกฤษ

3.2 ไอร์แลนด์

   
France flag สาธารณรัฐฝรั่งเศส
French Republic 

1. ข้อมูลทั่วไป

2. ระบบการศึกษา

3. ความร่วมมือด้านการศึกษา

   
Germany flagสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
Federal Republic of Germany
Bundesrepublik Deutschland

1. ข้อมูลทั่วไป

2. ระบบการศึกษา

3. ความร่วมมือด้านการศึกษา

   
turky-flagราชอาณาจักรเดนมาร์ก
Kingdom of Denmark

1. ข้อมูลทั่วไป

2. ระบบการศึกษา

3. ความร่วมมือด้านการศึกษา

 

   
Italy flagสาธารณรัฐอิตาลี
The Italian Republic

1. ข้อมูลทั่วไป

2. ระบบการศึกษา

3. ความร่วมมือด้านการศึกษา

   
Spain flagราชอาณาจักรสเปน
Kingdom of Spain

1. ข้อมูลทั่วไป

2. ระบบการศึกษา

3. ความร่วมมือด้านการศึกษา

 

   
turky-flagสาธารณรัฐตุรกี
Republic of Turkey

1. ข้อมูลทั่วไป

2. ระบบการศึกษา

3. ความร่วมมือด้านการศึกษา

 

   
Estonia flag

สาธารณรัฐเอสโตเนีย

Republic of Estonia

1. ข้อมูลทั่วไป

2. ระบบการศึกษา

3. ความร่วมมือด้านการศึกษา

 

   
austria flagสาธารณรัฐออสเตรีย
Republic of Austria

1. ข้อมูลทั่วไป

2. ระบบการศึกษา

3. ความร่วมมือด้านการศึกษา

   
Albania-flagสาธารณรัฐแอลเบเนีย
Republic of Albania

1. ข้อมูลทั่วไป

2. ระบบการศึกษา

3. ความร่วมมือด้านการศึกษา

 

   
Armenia flagสาธารณรัฐอาร์เมเนีย
Republic of Armenia

1. ข้อมูลทั่วไป

2. ระบบการศึกษา

3. ความร่วมมือด้านการศึกษา

 

   
Azerbaijan flagสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน
Republic of Azerbaijan

1. ข้อมูลทั่วไป

2. ระบบการศึกษา

3. ความร่วมมือด้านการศึกษา

 

   
Belgium flag ราชอาณาจักรเบลเยียม
Kingdom of Belgium 

1. ข้อมูลทั่วไป

2. ระบบการศึกษา

3. ความร่วมมือด้านการศึกษา