สื่อเสียง

Rate this item
(1 Vote)
by on 17 มิถุนายน

RTEmagicC_audio-buddhadasa_jpg

สารคดีวิทยุชุด...คุณธรรมนำความรู้ จำนวน 21 ตอน จัดทำโดยสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองชาตกาลครบ 100 ปี พุทธทาส

RTEmagicC_tips3_08_gif

วิทยาศาสตร์

RTEmagicC_tips3_08_gif

เรียนรู้ด้วยใจจริง

RTEmagicC_tips3_08_gif

รู้เท่าทัน ปัญหาไม่มี

RTEmagicC_tips3_08_gif

สุขหรือทุกข์ไม่ได้อยู่ที่กรรมเก่า

RTEmagicC_tips3_08_gif

สังคม ภูมิศาสตร์ และศาสนา

RTEmagicC_tips3_08_gif

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

RTEmagicC_tips3_08_gif

กลไกและความสัมพันธ์ของสติ ปัญญา สมาธิ

RTEmagicC_tips3_08_gif

อนัตตา ธรรมะ ช่วยแก้ปัญหาโลก

RTEmagicC_tips3_08_gif

สุญญตา

RTEmagicC_tips3_08_gif

พระนิพพานน้อยๆ

RTEmagicC_tips3_08_gif

ปัญญา ศีล สมาธิ ใช้อย่างนี้ถึงจะถูกต้อง

RTEmagicC_tips3_08_gif

ทางสายกลาง คือ ความพอเพียง

RTEmagicC_tips3_08_gif

นิวรณ์ 5 อกุศลกรรมที่คอยทำร้ายความดี

RTEmagicC_tips3_08_gif

สหกรณ์เพื่อสันติภาพ

RTEmagicC_tips3_08_gif

นิพพาน มิใช่ความตาย

RTEmagicC_tips3_08_gif

กอ ขอ กอ กา

RTEmagicC_tips3_08_gif

สังเกตตนเองแล้วจะพบว่า ทุกข์ที่มีนี้นับได้

RTEmagicC_tips3_08_gif

ไม่ว่าจะศาสนาอะไร ก็ใช้ยาเดียวกัน

RTEmagicC_tips3_08_gif

ไม่ว่าจะศาสนาอะไร ก็อยู่บนโลกเดียวกัน

RTEmagicC_tips3_08_gif

Selfish ความเห็นแก่ตัว

RTEmagicC_tips3_08_gif

UNESCO

Read 4849 times Last modified on วันจันทร์, 14 ตุลาคม 2556 03:33

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.