ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง

ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ

2558P teeraket นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์

(Mr.Teerakiat Jareonsettasin)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติย่อ (ไทย/ENG)


  
surachet c 12-9-2557 พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์

(LTG Surachet Chaiwong)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติย่อ (ไทย/ENG)

  
 udom 27 12 2560 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร

(Clin. Prof. Udom Kachintorn)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติย่อ (ไทย/ENG)

  

 

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

karoon 5 9 2560 

นายการุณ สกุลประดิษฐ์

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติย่อ (ไทย/อังกฤษ)

 

โทรศัพท์ : 02 628 6340

โทรสาร : 02 280 2858

E-mail:

 
  
   
cio wattana 25 5 2560 

ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติย่อ(ไทย/อังกฤษ)

 

โทรศัพท์: 02 6285 612

โทรสาร: 02 2813 490

E-mail:

 
  
   
 prasert boonrueng 13 10 2559 

นายประเสริฐ  บุญเรือง

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติย่อ (ไทย /อังกฤษ)

 

โทรศัพท์: 02 6286 151

โทรสาร: 02-2820068

E-mail:

 
  
   
 peera rattanavijit 3 10 2560 

นายพีระ รัตนวิจิตร

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติย่อ (ไทย/อังกฤษ)

 

โทรศัพท์: 02 628 6146 02 280 2912

โทรสาร:02 280 2941

E-mail: