ประกาศรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติทุนการศึกษารัฐบาลโมร็อกโก ประจำปีการศึกษา 2560-2561

morrocco result 8 9 2560

***********************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
8 กันยายน 2560