ประกาศผลสอบคัดเลือกผู้สมัครรับทุนการศึกษารัฐบาลโอมาน ประจำปีการศึกษา 2560-2561

oman result 28 8 2560

**********************************************