ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษารัฐบาลโอมาน ประจำปีการศึกษา 2560-2561

OMAN APP 25 8 2560

***********************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
25 สิงหาคม 2560