กระทรวงศึกษาธิการหารือความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการพัฒนา สภาผู้แทนราษฎรสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและคณะ
ความร่วมมือด้านการศึกษากับเอกอัครราชทูตแห่งโรมาเนียประจำประเทศไทย
กระทรวงศึกษาธิการหารือการดำเนินความร่วมมือ Excellent Center ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ชีมีโอ)
การประชุมระดับชาติเพื่อประเมินผลการดำเนินโครงการโรงเรียนแห่งความสุข (Happy Schools Project: Final National Meeting Programme)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หารือความร่วมมือด้านการศึกษาร่วมกับเอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย
Shadow
Slider

book icon
หนังสือแนะนำ/สิ่งพิมพ์

ebook icon
E-Book

 • Aug 03, 2018

  UNESCO ebook

  THE UNESCO Courier Jan - Mar 2020 THE UNESCO Courier Oct - Dec 2019 THE UNESCO Courier… >>
  875
 • Aug 03, 2018

  วารสารความร่วมมือกับต่างประเทศ

  Vol.2 Aug - Sep 2019 Vol.1 Jun - Jul 2019 Vol.9 No.2 Apr-Jun 2012 Vol.9 No.1 Oct 2011-Mar… >>
  670
 • Civil Service
  Apr 11, 2018

  ASEAN ebook

  Civil Service : Heart of the ASEAN Community อาเซียน 2025 : มุ่งหน้าไปด้วยกัน GUIDE TO… >>
  2031
 • front page1
  Apr 11, 2018

  THAI EDUCATION ebook

  THAI EDUCATION IN BRIEF 45 ปี กองการสัมพันธ์ต่างประเทศ EDUCATION DEVELOPMENT INTHAILAND… >>
  781
 • edu4 2562
  Mar 22, 2018

  E-Book

  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562… >>
  1397
readmore 

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
87.3%Thailand Thailand
8.8%United States United States
1.6%Lao People Lao People'S Democratic Republic
0.3%Japan Japan
0.2%China China
0.1%Australia Australia
0.1%Ireland Ireland
0.1%Malaysia Malaysia
0.1%Indonesia Indonesia
0%Kuwait Kuwait

Today: 35
Yesterday: 485
This Week: 520
Last Week: 3550
This Month: 11686
Last Month: 19348
Total: 231198
© 2020 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking